logo

Forum ARCUS - łucznictwo i rzemiosło tradycyjne

Skarbnica informacji o łucznictwie i tradycyjnym wyrobie łuków i strzał.
Teraz jest Wt 16 sie, 2022 09:04

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: 06-04-2014 Terenowy Turniej Łucziczy Poznań
PostNapisane: Cz 06 mar, 2014 11:40 
Offline

Dołączył(a): Śr 18 wrz, 2013 10:26
Posty: 10
Lokalizacja: PoznaĂą
Jak w temacie
Więcej info już wkrótce


Ostatnio edytowano Cz 06 mar, 2014 11:42 przez Adamo, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: N 09 mar, 2014 13:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N 02 gru, 2012 13:54
Posty: 160
Lokalizacja: GroĂąsko
No dawaą te szczegóły bo nie mogę się doczekaą :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: N 09 mar, 2014 14:40 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N 23 lut, 2014 16:52
Posty: 41
Lokalizacja: Trzcianka
Przyłączam się do powyższej prośby :)

_________________
Co rude to wredne x)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: N 16 mar, 2014 12:00 
Offline

Dołączył(a): Śr 18 wrz, 2013 10:26
Posty: 10
Lokalizacja: PoznaĂą
Aktualny regulamin i informacje o zapisach
www.turnieje.com.pl


TERENOWY TURNIEJ ŁUCZNICZY – POZNAÑ 06-04-2014

REGULAMIN TURNIEJU
INFORMACJE OGÓLNE
Terenowy Turniej Łuczniczy jest spotkaniem towarzyskim organizowanym dla wszystkich łuczników. Ma służyą dobrej zabawie, sprawdzeniu umiejętności strzeleckich, spędzeniu czasu na łonie natury oraz popularyzacji łucznictwa.
ORGANIZATORZY
Adam Stryczyński
Klub Sportowy „Leśnik” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
PATRONAT
Organizacja Zawodów jest możliwa dzięki uprzejmości Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, na którego terenie odbędą się zawody.
TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
06 kwietnia 2014r. niedziela godzina 9:00
Czerwonak k. Poznania, Dziewicza Góra, Nadleśnictwo Łopuchówko
(Parking, Dziewicza Góra 4, Czerwonak)
Najbliższe
22-06-2014r.
31-08-2014r.
19-10-2014r.
KATEGORIE
PODZIAŁ ZE WZGLÊDU NA SPRZÊT
1. Łuki bez osprzętu – tradycyjne, klasyczne, inne podobne – bez celowników, stabilizatorów, obciążników – (naturalne, tradycyjne z półką i bez półki, hunter, sportowe, olimpijskie – z wyłączeniem łuków bloczkowych).
Dopuszczalne są półki/podpórki pod strzałę, oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie, znaki, nacięcia lub stałe oznaczenia nie wystające poza majdan lub cięciwę mogące pełnią rolę celownika.
2. Łuki bloczkowe oraz z oprzyrządowaniem – dozwolone celowniki, stabilizatory. Bez podziału na płeą.
Obowiązuje bezwzględny zakaz używania dalmierzy i jakichkolwiek przyrządów do pomiaru odległości.
Strzały – promienie, osady, opierzenie – dowolne, groty tarczowe, oznaczenie strzał w sposób umożliwiający ich szybkie odróżnienie.
Cięciwy – z dowolnych materiałów.
PODZIAŁ ZE WZGLÊDU NA WIEK I PŁEÆ
1. Dzieci – do 12lat
2. Juniorzy – od 12 do 16lat
3. Kobiety
4. Mężczyźni
Niepełnoletni będą brali udział w zawodach pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.
Na życzenie i po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnik może zostaą zakwalifikowany do wyższej kategorii sprzętowej lub wiekowej.
INNE KATEGORIE
Organizatorzy mogą na życzenie uczestników wprowadzią odrębną kategorię pod warunkiem, że zgłosi się do niej 4 osób nie później niż 2 dni przed turniejem. (informacje proszę dołączyą w zgłoszeniach)
W przypadku zebrania się odpowiedniej grupy, dzieci do lat 16 będą prowadzone osobno przez sędziego opiekuna.
Minimalna liczba osób tworząca kategorie sprzętową lub płeą/ wiek to 4. W przypadku mniejszej liczby osób będą oni zakwalifikowani do kategorii wyższej. O przynależności do konkretnej kategorii będą decydowaą Organizatorzy.
Jeden zawodnik startuje tylko w jednej kategorii.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąą udział w turnieju wyłącznie za zgodą i w towarzystwie opiekuna.
PRZEBIEG ZAWODÓW I KONKURENCJE
9:00 rejestracja zawodników, rozgrzewka, kawa, herbata
9:30 rozprowadzenie drużyn na stanowiska i rozpoczęcie strzelania
15:00 zakończenie strzelania, przewidziany ciepły posiłek
15:30podsumowanie wyników, rozdanie dyplomów, ognisko
Podczas zawodów uczestnicy przejdą dwukrotnie trasę o długości ok 3,5km na której rozstawionych będzie minimum 12 celów (tarcz 2D lub figur 3D).
Zawodnicy będą wyruszaą na trasę w grupach, które rozpoczną strzelanie na różnych stanowiskach
Na każdym kolejnym stanowisku łucznicy z każdej grupy oddają po 3 strzały każdy. Wszystkie cele są ustawione na dystansie nieznanym dla zawodników.
Każde stanowisko strzeleckie jest oznakowane tabliczką z numerem.
Po oddaniu strzałów do danego celu cała grupa wspólnie podlicza uzyskane przez każdego z zawodników punkty, które następnie zapisywane są na karcie punktowej (każdy zawodnik będzie miał własną kartę)
Po przejściu całej trasy, zawodnicy zdają karty punktowe sędziemu, który podsumuje wyniki.
Podczas oczekiwania na start i po zakończeniu rundy przez poszczególne grupy będzie można postrzelaą do tarcz zlokalizowanych w miejscu startu.
Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel.
W przypadku oddania większej ilości strzałów, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowany strzał.
Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty (lub innego celu) okaże się, że zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji.
Trafienia na linii będą liczone na korzyśą zawodnika.
Sędziowie będą również zawodnikami. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.
STRZELANIE I PUNKTACJA
Strzelanie będzie odbywaą się do tarcz z sylwetkami zwierząt 2D, oraz figur 3D.
Cele 2D z trzema strefami trafień plus strefa „na zachętę”, oddajemy 3 strzały – wszystkie liczone
10-8-5 pkt. – strzała musi przynajmniej dotykaą granicy pola.
1 pkt. – trafienie w papierową tarczę „na zachętę”
0 pkt. – poza tarczą
Cele 3D z trzema strefami trafień – oddajemy max 3 strzały, liczony tylko pierwszy trafiony
20-18-16pkt - w przypadku chybienia oddajemy 2-gi strzał
14-12-10pkt w przypadku chybienia 3-gi strzał
8-6-4pkt ostatnia próba
Zawodnicy dostaną oficjalne karty do zapisywania wyników na początku turnieju.
Wszystkie informacje na karcie wyników muszą byą precyzyjnie i czytelnie wypełnione.
Punkty wpisuje przewodnik lub lider grupy.
Strzały wyciągnięte z celu przed zapisaniem wyników będą liczone jako zero.
W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi byą naniesiona natychmiast a lider grupy musi podpisaą naniesione poprawki
Po dotarciu grupy do celu zawodnicy mają trzy minuty, aby ocenią
dystans do celu. Po upłynięciu trzech minut zawodnicy muszą udaą się na oznaczone stanowisko i w ciągu 90 sek. pierwszy zawodnik musi oddaą strzał.
Na każdym stanowisku zawodnicy strzelają w innej kolejności. Dzieci strzelają na końcu.
Każdy zawodnik ma 90 sek. na oddanie swojego strzału.
Zawodnicy pozostają na stanowisku do czasu, aż ostatni odda swój strzał.
Każdy cel będzie miał wyznaczone za pomocą kolorowych palików stanowiska strzeleckie:
- palik koloru czerwonego – łuki z osprzętem
- palik koloru niebieskiego – łuki bez osprzętu
- palik żółty – dzieci poniżej 12lat
W czasie strzału łucznik musi dotykaą palika dowolną częścią swojego ciała, np. nogą.
Tylko jeden łucznik może strzelaą w danym czasie ze stanowiska strzeleckiego.
Strzelanie próbne i naciąganie łuku bez strzały i skierowanie go na cel w trakcie turnieju jest zabronione.
Wszystkie strzały powinny pozostaą w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sytuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąą sędzia, a strzały do tego momentu nie mogą byą wyciągane z celu.
W razie wątpliwości kwestie sporne będą rozstrzygane przez sędziów prowadzących a w przypadku braku konsensusu w następnej kolejności przez organizatorów.
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzaą okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozią bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie
Wstęp za linię strzeleń podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.
Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu za linię strzeleń
Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych (lub innych celów) odbywa się na wyraźny znak sędziego.
Na ścieżkach i miejscach strzeleń obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych (ew. innych celów), na skos i w poprzek.
Zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i
za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału.
Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych (bądź do innych celów) podczas gdy inne osoby
jeszcze nie ukończyły strzelania.
Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego
nadzoru opiekunów, zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania.
Strzały należy wyjmowaą z mat ew. z innych celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierowaą się zasadami zdrowego rozsądku i „mieą oczy dookoła głowy”.
Zaśmiecanie terenu turnieju jest surowe zabronione. Zawodnik, który zaśmieca teren turnieju podlega dyskwalifikacji.
ZGŁOSZENIA
W turnieju może wziąą udział każda pełnoletnia osoba oraz dzieci i młodzież pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna, świadoma swojego zdrowia i możliwości.
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na wybranych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęą i filmów przez zawodników i osoby im towarzyszące oraz ich publikację.
Zgłoszenia mailem do dnia 03-04-2014r.
Opłata startowa – wpłata na konto mBank 93 1140 2004 0000 3202 5827 6417
dorośli – 30zł,
studenci, uczniowie – 20zł
dzieci do lat 12 – 10zł.
Zgłoszenia po 03-04-2014r., brak wpłaty oraz/lub rejestracja na miejscu turnieju +10zł.

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA NALEŻY ZAPOZNAÆ SIÊ Z REGULAMINEM
Zgłoszenia prosimy kierowaą na adres astrycz@poczta.fm
Imię i Nazwisko ……………………………………………..
Mail ………………………………………………………………
Nr tel. …………………………………………………………..
Kategoria sprzętowa ……………………………………….
Kategoria płeą / wiek ………………………………………
Uwagi …………………………………………………………..
Dodatkowe informacje
Adam Stryczyński astrycz@poczta.fm tel. +48 600 260 008
Zgłoszenie organizatorom uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zabieramy tylko najpotrzebniejszy sprzęt, wygodne buty, ciepły i nieprzemakalny strój nie krępujący ruchów odpowiedni do pogody oraz zapas płynów przekąskę na drogę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i wprowadzenia poprawek w regulaminie.
Organizatorzy mają prawo przerwaą turniej lub odwołaą go jeżeli przyczyną będzie działanie siły wyższej lub naganne zachowanie uczestników.
Na miejscu w kawiarni można nabyą drobne przekąski i napoje.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: 06-04-2014 Terenowy Turniej Łucziczy Poznań
PostNapisane: Śr 09 kwi, 2014 12:28 
Offline

Dołączył(a): Śr 18 wrz, 2013 10:26
Posty: 10
Lokalizacja: PoznaĂą
Wyniki turnieju na stronie www.turnieje.com.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
Chronicles phpBB2 theme by Jakob Persson. Stone textures by Patty Herford.
With special thanks to RuneVillage